Sunday, June 16

சிவத்தம்பி,கார்த்திகேசு (பேராசிரியர் )

1

1932-05-10 ஆம் நாள் யாழ்ப்பாணம் வடமராட்சி கரவெட்டி என்ற இடத்தில் பண்டித பரம்பரையில் பிறந்தவர். ஆண்டு 1956ஆம் ஆண்டு பல்கலைக்கழகத்திலிருந்து வெளியேறி ஷ~hகிராக் கல்லூரியில் ஆசிரியராகப் பணியேற்று பின்னர் 1961-1965 காலப் பகுதிகளில் நாடாளுமன்ற சமகால மொழி பெயர்ப்பாளராகவும் பணியாற்றியவர். பேராசான் அவர்கள் கடந்த 60 வருடங்களாகத் தன் பாடசாலைக் காலத்திலிருந்தே தமிழுக்கு தன் சேவையை வழங்கியவர். அவர் தனது வாழ்க்ககை யின் இறுதித் தருணங்களில்கூட தமிழ் ஆராய்ச்சிகள் பற்றிச் சிந்திப்பதையோ, எழுதுவதையோ, மற்றவர்களுக்கு உதவுவதையோ நிறுத்தவில்லை. தொடர்ந்து வாசிப்பதற்கும் எழுதுவதற்கும் அவரது உடல் ஒத்துழைக்காதபோதும் தனக்கு வாசிப்பதற்கும் எழுதுவதற்குமென சம்பளத்துக்கு ஆட்களை நியமித்து அவர்களைக்கொண்டு வாசித்து தொடர்ந்து எழுதிக்கொண்டிருந்தார். ஆங்கலம், தமிழ் ஆகிய மொழிகளை வாசிப்பதற்கும் எழுதுவதற்குமென தனித்தனி ஆட்களை நியமித்து தனது அறிவுத் தேடலையும், எழுத்தையும் தொடர்ந்து பேணிக்கொண்டிருந்தவர். நடிகனாக, பதிப்பாசிரியராக, சமூகப்பணியாளனாக, ஆசிரியராக, சமகால மொழிபெயர்ப் பாளராக, பல்கலைக்கழகப் பேராசிரியராக, ஆராய்ச்சியாளனாக என பன்முகவகிபாக முடைய இவரது ஆய்வு முயற்சிகளை தமிழ் நாடகமும் அதன் சமூகமும், இலக்கிய வரலாறு, தமிழ்நாட்டினதும் இலங்கைத் தமிழர்களின தும் பண்பாடு கருத்துநிலை மற்றும் கலைகள், தமிழரின் அரசியல் வரலாறு, தொடர்பு சாதனங்களின் வரலாறும் பணிகளும் (இதழியல்,சினிமா), பழந்தமிழ் இலக்கியங்கள் இலக்கணங்கள் தொடங்கி இன்றைய இலக்கியங்கள் பற்றிய ஆய்வுகள் (முக்கியமாக சங்க இலக்கியங்கள், தொல்காப்பியம் பற்றிய ஆய்வுகள்), தமிழறிஞர்களின் வாழ்வும் பணிகளும், தமிழ்க் கவிதையியல், விமர்சனம், பதிப்பு (வாளபீமன் நாடகம், இலங்கையில் மலையகப் பண்பாடும் கருத்து நிலையும்) என்ற பத்து வகைகளாக பகுத்துப்பார்க்க முடியும். பண்டைய தமிழ்ச் சமூகத்தில் நாடகம், திணைக்கோட்பாட்டின் சமூக அடிப்படைகள் (ஆங்கிலம்), தமிழ் இலக்கிய வரலாறு, தமிழ்ச் சிறுகதைகளின் தோற்றமும் வளர்ச்சியும், நாவலும் வாழ்க்கையும், ஈழத்தில் தமிழ் இலக்கியம், உலகத்தமிழ் இலக்கிய வரலாறு (பதிப்பாசிரியர்), தமிழ் இலக்கியத்தில் மதமும் மானுடமும், மதமும் கவிதையும், இலக்கியமும் கருத்து நிலையும், இலக்கணமும் சமூக உருவாக்கமும், தமிழ்ப் பண்பாட்டின் மீள் கண்டுபிடிப்பு, யாழ்ப்பாண சமூகத்தை விளங்கிக்கொள்ளல், தமிழ் பண்பாட்டில் சினிமா, யாழ்ப்பாணத்தில் தொடர்பும் பண்பாடும், தொல்காப்பியக் கவிதையியல், தமிழின் கவிதையியல் போன்ற நூல்களும் பல்வேறு கட்டுரைகளும் தமிழ் நாட்டினதும் இலங்கைத் தமிழர்களினதும் பண்பாடு கருத்து நிலைகளைப் பற்றிப் பேசுகின்றன. பல புதிய சொற்பிரயோகங்களை உருவாக்கியது மட்டுமல்லாது, பல்லாயிரக்கணக்கான மாணவர்களையும் அறிஞர்களையும் உருவாக்கிய பெருந்தகை யாளன். யாழ்ப்பாணப் பல்கலைக்கழகத்தை அதன் தொடக்ககாலத்திலிருந்தே அணிசெய்த தமிழ்ப் போராசிரியர்களுள் இவரது சமகாலத்தவர்களையும் மூத்த சகபாடிகளையும் விஞ்சிய அளவிற்கு அப்பல்கலைக்கழகத்தின் மேன்மையான புலமைத்தள வளர்ச்சிக்கு பொலிவும் வலிவுமூட்டியவர். தமிழ், அரங்கியல் மற்றும் நுண்கலை போன்ற துறைகளிலும் பேராசிரியரவர்கள் பாரிய செழுமையான செல்வாக்குச் செலுத்தியுள்ளார். இவரது பல்கலைப்பணியினதும் பல்துறைச் சங்கம ஆய்வு நெறிகளினதும் உன்னதமும் உயர்வும் யாழ்ப்பாண அறிவுலகிற்குமப்பால் யாழ்ப்பாணப் பல்கலைக்கழகம் உலகில் அறியப்படவும் பாராட்டவும் வழியமைந்தன. தமிழகம் மற்றும் அனைத் திந்திய அளவிலும் உலகின் ஒரு சில பல்கலைக்கழகங்களிலும் பேராசிரியரவர்களின் எழுத்தாக்கங்களும் பேருரைகளும் நேர்காணல் பதிவுகளும் சிந்தனைக் கருத்து வளங்களும் ஆய்வுப் பொருளாக்கப்பட்டுள்ளமை பெருமை தருவதாகும்.  இவர் 2011 ஆம் ஆண்டு வாழ்வுலகை நீத்து நிலையுலகம் சென்றார்.

Karthigesu Sivathamby AT A GLANCE

(I) PERSONAL HISTORY

NAME                     :        KARTHIGESU SIVATHAMBY

FINAL POSITION :        * Professor Emeritus, University of Jaffna.

* Chairperson, (Academic) International,

Institute of Tamil Arts, Zurich

* A consultant Member, Center of Excellence for Classical

Tamil, Central Institute of Indian languages, Mysoor.

DATE OF BIRTH    :        10th May 1932

DATE OF DEATH  :        06th July 2011

PARENTS               :        Pandit Saiva Pulavar T.P. Karthigesu

Mrs. Valliyammai Karthigesu

EDUCATION         :        (a) University

*   PhD (Drama in Ancient Tamil Society).

University of Birmingham 1970.

*   MA (Tamil) University of Ceylon 1963.

*   B.A (History, Economics and Tamil)

University of Ceylon 1956.

(b) Pre University

* Zahira College – Colombo 1949-53.

* Vigneswara College, Karaveddi, 1948

EMPLOYMENT        :           (a) University Service

 1. Senior Professor 1994-1998
 2. Professor (Merit Award of Personal

chair) From 16.11.1984

 1. Associate Professor (Merit Promotion) 06.09.1976
 2. Senior Lecturer 01-03-1976 to 05.09.1976
 3. Lecturer 1970 to 1976
 4. Assistant Lecturer 1965 to 1970

(b) Universities (Where employed)

 1. Vidyodaya University, later Vidyodaya Campus of

University, Sri Lanka

now University of Sri Jayawardenepura 1965 to 1978.

 1. Jaffna Campus of University of Sri Lanka,

now University of Jaffna 01.08.1978 – 30.10.1996.

 1. Eastern University of Sri Lanka (Professor on contract) 01.11.1996 – 31.10.1998

(c) Prior to University Service

* Simultaneous Interpreter, House of Representatives

(Parliament 1961 to 1965)

* Teacher, Zahira College, Colombo. 1965 to 1961.

MARRIAGE              :           1963 to Rubawathy Nadarajah

CHILDREN               :           Three Daughters – Krittika Balasekar,

Dharini Bhuvan and Vardhani,

Karthikeyan. Five Grandchildren –

Viduran, Saeyone, Sowmiyan, Tarangini

and Mathangi.

(II) AREAS OF SPECIALIZATION

 1. Literary History of the Tamils
 2. Literary Criticism
 3. Social History of the Tamils
 4. Culture and Communication among Tamils
 5. Tamil Drama

(III)  ACADEMIC  STANDING

 1. HONORARY DEGREE & AWARDS

(a) Thiru Ve – ka Award for Outstanding Tamil Scholorship, Government of Tamil Nadu, India 2000

(b) Award of D.Litt. (Honoris Causa) by University of Jaffna in recognition of service done there 1998

(c)  Sri Lanka – Japan Friendship Society Banka Award in the year of the Golden Jubilee of Srilanka independence (1948-1998) as one of the 12 personalities who made distinguished contributions in the field of Arts and Literature – (for contributions to Sri Lanka Tamil Literature) – 1998

(d) Man of the year Award – Governor North East Province, for Services rendered to Tamil (1998)

(e) Arts council, Faculty of Law – University of Colombo prominent personalities – contribution to Tamil Literature – 2000

(f) In International Biographical Centre, Cambridge as

(1) One of 2000 Outstanding scholars of the 20th Century.

(2) One of 2000 Outstanding Intellectuals of the 20th Century

(g) American Biographical Association – Medal of Honour, Halkmark 2000

(h) National Award by Suwarnawhahini

(i) Distinguished Intellectuals award by D.S.I – 2007

(j) Distinguished Broadcaster – 75 years of Srilanka Broadcasting Co-operation – 2003

 1. VISITING PROFESSORSHIPS, FELLOWSHIPS, ACADEMIC ASSIGNMENTS ETC.

(a)  Visiting Professor, International Institute of Tamil Studies Chennai – November 1998 – November 1999.

(b)  Consultam. Tamil language Teaching (ADB Project). National Institute of Education, Sri Lanka. October 1095 – September 1996

(c)  Academie Assesor for Dept. of Indian Studies, University of Malaya Kualalampur 1995 – 1996, 1996-1997

(d) Senior Research Fellow.Donner Institute, Abo Academy, Finland October 1992 to January 1993.

(e)  Guest Lecturer Dept. of Music & Theatre, University of Olso, Norway, January 1993.

(f)  Visiting Scholar Research Associate Centre for South Asian Studies, University of California – Berkely U.S.A. October to November 1989.

*programe included lectures at Harvard and Wisconsin.

(g)  Guest Professor of Tamil Dept. of History of Religions, Uppsala University, Sweden-March to April 1989.

(h)  UGC Visiting Professor of Tamil – Dept. of Tamil Literature, University of Madras

* Offer for one year – undertook assignment only for 6 months October 1987 to April 1988

(i)   Guest Research for 1988 – NORDIC INSTITUTE OF ASIAN STUDIES Lectures at Scandinavian Universities September to October 1988.

(j)   Senior Visiting Fellow – Center of South Asian Studies University of Cambridge, England. March to May 1984, August to September 1984.

(k)  Discussant – United Nations University, South Asia project since 198 to 1990

(l)   Visitor American Studies Research Centre, Hyderabad, India June 1984.

(m) Visitor Centre of Historical Studies, Jawaharlal Nehru University, New Delhi, India August 1982.

(n)  Visitor – Advanced Centre for the Study of Linguistics, Annamalai University, September 1982

(0)  Senior Research Fellow – Tamil University, Thanjavur, India. April to September 1982.

 1. GUIDANCE AND ASSESSMENT OF POSTGRADUATE RESEARCH

(a)   Guiding M Phil & Ph.D. Students at the University of Jaffna in the field of Tamil Studies and Fine Arts, University of Jaffna.

(b)  Has been an assessor of Postgraduate dissertations in Tamil and allied studies for the following Universities:

University of Kerala, India

University of Madras, India,

Madurai Kamaraj University, India.

University of Peradeniya Sri Lanka

Bandaranaiake Centre for International Studies

University of Jaffna

Bharathidasan University Trichy India, Pondicherry University

 1. MEMBERSHIP IN EDITORIAL COMMITEES OF LEARNED ACADEMIC JOURNALS

(a)   Member, Editorial Board TAMIL LEARNING, published by the World Conference on Teaching of Tamil, Singapore,

(b)   Social Science Review, published by the Social Scientist Association of Sri Lanka. 1978-1997

(c)   The Sri Lanka Journal of South Asian Studies, University of Jaffna. June 1986-1996

(d)   South Asian Folklorist-Folklore Resources and Research Centre, SL Xaviers College, Palayamkottai, India.

 1. VISITING LECTURERSHIP FOR COURSES IN OTHER UNIVERSITIES AND INSTITUTIONS

(a)   History of World Theatre and of Tamil Drama for Postgraduate Diploma in Education (Drama in Theatre Arts) Colombo Campus of University of Sri Lanka. 1975 to 1977.

(b)   Mass Media and Communication for Tamil Medium for students doing the course on Communication Studies at the Vidyalankara Campus of the University of Sri Lanka. 1973 to 1976,

(c)   Translation Methods in Tamil for students of the Dept. of Linguistics, Vidyalanakara Campus of the University of Sri Lanka. 1974 to 1979.

(d)   Principles of Art and Art Criticism for Tamil Medium students of Institute of Aesthetic Studies, Colombo 1976 to 1977.

(e)   History of Communication for course in Journalism – University of Colombo, 1977.

(f)    Literary Criticism for B.Ed students (Tamil Medium) National Institute of Education (NIE), 1996-1997.

(g)   Drama & Theatre Arts for B. Ed students (Tamil Medium) NIE, 1997.

(h)   Principls of Communication-course in journalism Media Training Institute, Ministry of Information and Health, June 1997.

(i)    Communication Studies – Journalism Course – University of Colombo since 1998

 1. CURRICULUM DESIGNING AT UNIVERSITY LEVEL

        (a) University of Jaffna (1978-1995)

* Designed the Curriculum for General and Special courses in Drama & Theatre Arts and Fine Arts, 1985-6 to 1990. (This was the first time ever Tamil Medium courses were designed in these subjects at the University level for first degree. These formats are now adopted in other Tamil medium Universities in Sri Lanka teaching these courses.)

* Member-Designing of Degree courses in dancing and Music. Ramanathan Academy – 1992.

* Revision of courses for Diploma in Music and Dance, Ramanathan Academy 1985

* Restructuring of the Tamil Curriculum for General and Special Students – 1980

        (b)   Vidyoda ya University (1965-1978)

* Designed the syllabus for Tamil first degree 1972.

        (c)   Other Universities

* Member, Curriculum Committee for designing syllabus of “Cultural studies” for degree course in Development Studies – Colombo Campus of the University of Sri Lanka – 1973,

* Member, Curriculum Committee that drafted the syllabus for Communication studies VIDYALANAKARA CAMPUS – 1974.

* Consultant for Designing (Tamil studies) South Eastern University, Sri Lanka 1997

 1. ASSISTANCE PROVIDED TO STATE INSTITUTIONS ON EDUCATIONAL CULTURAL AND CONNECTED MATTERS

         (a) Curriculum Development

 1. Drafted Tamil (first) Language Syllabus for Teacher Training College, for Teacher Training Colleges Division, Ministry of Education 1971 to 1975.
 2. Member, Advisory Committee on Text-Book writing (Tamil Readers) of the Educational Publications Dept. 1971 to 1976.
 3. Member, Advisory Committee for the writing for Text-Book on Drama & Theatre Arts for G.C.E (A/L) Curriculum. Division Center and Educational Publication, Dept 1978 to 1979.
 4. Member, Committee for Drafting Tamil Literarture G.C.E. (A/L) NIE 1994-1995.
 5. Member, Revision of Drama Syllabus for G.C.E. (A/L) 1995 – National Institute of Education 1995.

06.Drafted – Tamil Literature Syllabus for GC.E. (O/L) NIE 1994-1995.

 1. Resource person – Curiculum designing and developing Tamil Language (Grade 6-13) National Institute of Education. 1995-1998.

08.Consultant – Curriculum for Vipulananda Academy of Music and Dance, Batticaloa.

09.Consultant-Designer-Curriculum for Teaching Tamil to Expatriate Tamil Children Living in the West Switzerland – 2000.

 1. Consultant-Curriculum for Teaching Bharatanatyam & Classical Carnatic Music to expatriate Tamil Children, Switzerland – 2000.

         (b) Glossary Making

 1. Member, Advisory Committee for the Official Languages Dept. 1971 to 1973.
 2. Member, Advisory Committee for Glossary making in Drama and Theatre Arts. 1977 to 1979.
 3. Member, Glossary Committee, University of Jaffna. 1973 – 1996.

         (c) Broadcasting

 1. Member, Advisory Committee on Tamil Broadcasting, Sri Lanka Broadcasting Corporation. 1977 to 1995.
 2. Member, Advisory Committee for Designing and Producing an Audiocassette on Sri Lankan Tamil Life and Music, for Sri Lanka Broadcasting Corporation 1986.

        (d) Book Development

Member, Executive Committee Member, National Book DevelopmentCouncil 1972 to 1976.

(e)  Cultural Policy

Member, Committee for formulating Cultural Policy, North Eastern Provincial Council, Trincomalee – 1996.

 1. OFFICES IN ACADEMIC AND CULTURAL BODIES

(a)  Chairman, Advisory Panel for Tamil Literature Council of Sri Lanka 1975 to 1977.

(b) Chairman, Tamil Drama Panel, Cultural Council of Sri Lanka 1971 to 1975.

(c)  Secretary, Tamil Drama Panel, Arts Council of Ceylon 1956 to 1965

(d) Member, Council of Management, Social Scientists Association of Sri Lanka. 1978 – 1998.

(e) Member Council of Management Sri Lanka Unit of the International Association for Tamil Research, Since 1979.

(f) Member, Executive Committee of American Studies Association of Sri Lanka 1988 to 1989, 1992-1993.

(g)  Member, Council for Administration, National Institute of Education Maharagama 1994-1996.

 1. PUBLICATION
 2. Books and Monographs  (a) in Tamil
 1. Markkantan Valavenum Natakam (Edition of two folk dramas with critical introduction

* Colombo – 1963.

 1. Airopiya Varalarusurrukam (Tamil Translation of Grant’s Outlines of European History)

* Colombo – 1996.

 1. Tamil Sirukatayin Thottamum Valarchiyum (The Evolution of the short story in Tamil)

* Madras – 1966

* 2nd Ed – 1978

* Reprint – 1981

 1. Valvai Vaitilinkampillai (1943-1900) (Introductory biography of a Hindu Tamil Scholar from Jaffna)

* Jaffna – 1975.

 1. Elankai Tamil Ilakkiyam (Tamil Literature in Sri Lanka)  * Madras – 1978.    Revised 2nd Ed – 1987
 1. Navalum Valkaiyum (The Novel & Life)  * Madras –   Revised 2nd Ed – 1988.
 1. Tlakkiyattil Mutpokkuvatam (Progressivism in Literature)* Madras – 1978
 1. Tanittamiliyakkatin Arasiyal Pinnani (Political Background of the Pure Tamil movement)

*Madras- 1979.

 1. Ilankkaittamil Nattar Valakkiyal (The Sri Lankan Tamil Folklore) (Ed) Collection and Seminar Papers)

*Jaffna- 1980.

 1. Ilakkiyamum Karuthunilayum (Literature & ldeology)   *Madras – 1981.
 1. Ilakkanamum Samuka Uravukalum (Grammer & Social Relationship)  *Madras – 1981, 1999 (Revised Edition 2002)
 1. Thatkalatamil Ilakkiyatil Varumayum Satiyamum (Poverty & Casteism Modern Tamil Literature) Keynote Paper in the collection.    * Madras- 1981.
 1. Tamilsamukamum atan cinemavum (The Tamil Society and its cinema)* Madras- 1981.
 1. Tamil Ilakkiyathil Matamum Manidamum (Religion and Humanism in Tamil Literature)

* Madras 1993  Revised 2nd Ed – 1995.

 1. Parati Maraivu Mutal Mahakavi Varai (Bharathi – from death discovery as a major poet Co-author A. Marxs)     * Madras 1987.
 1. Tamilil Ilakiya Varalaru (Literary History in Tamil)   * Madras- 1987, 1998. (jpUj;jpagjpg;G 2007)
 1. Tamilppanpattin Meelkantupitippu (The Rediscovery of Tamil Culture the role of the west)

*  Point pedro – 1989.

 1. Panpattu Uruvakkalil Pathippakankalin Panku (The role of the Press in Culture formation President Address & Summary (ed) Saravana Balu.  *Madras-1989
 1. Yalppanatil Thodarpum Panpadum (Culture and Communication in Jaffna) Ealakesari Ponniah Memorial Lecture.  *Jaffna- 1991.
 1. Yalppana Samukattai Vilankikkollal (Understanding Jaffna Society)   *Colombo 1993.
 1. Tamil Translation of A Memory of Solferino by a Henri Duinant, for the International Red Cross (with K. Sockalingam)   *1993.
 1. Tamil Katpittalil Unnatam

Text of Keynote address delivered at the 1st World Tamil Teachers Conference.

* Singapore 1994, Jaffna 1995 Chennai 1996.

 1. Editor – Illankai Malyaka Tamilar Panpatum Karuthunilaiyum (Culture and Ideology of the Plantation Tamils of Sri Lanka.)   * Udhayam – Colombo – 1993.
 1. Tamil Panpatil Cristavam (Christianity in Tamil Culture) (Ed) AJ.V. Chandrakanthan  * Jaffna – 1993.
 1. Oru Yanaikku Tunivu Pirakkiratu (Co-translator, Book for Children affected by ethnic conflict-original by Dr. Nancy Brown) – 1994.
 2. Tamilsamukamum atan panpattu mielkantupitippum* N.C.B. Madras – 1995.
 1. Yalpanattin Pulamaittuva Marapu (The Intellectual Traditions of Jaffna)* Colombo – 1995.
 1. Katkai Neriyaka Aranku (Drama as a Curricular Course  * (Ed). Madras – 1996.
 1. Perasiriyar Kanapathippillai (Text of memorial lecture on Professor K. Kanapathipillai   * Colombo – 1997.
 1. Chapter in “Purananoorilirintu Putukkavitai varai” (From Purananuru to New Poetry an overview of the development of Tamil poetry in book of the same title (ed) Mathusoothanan.  * Colombo – 1997.
 1. Part I & II in Aranku (Theatre) (Co-authors S. Mounaguru & K. Thilaganathan * Colombo – 1999.
 1. Thiravitakkaruttunilaiyin Inraiya Poruttapatu – Makkal Publications * Chennai – 1999.
 1. Matamum Kavitayum – Makkal Publications   * Chennai 1999.
 1. Yalppaana Chamukam – Panpatu Karuttunilai * Colombo – 2000.
 1. Ilankail – tamilar yar-evar (Text of Lesson), * Colombo Tamil Sangam, 2000.

(b)    In English

 1. The Tamil Film as a medium of Political Communication

* Madras – 1981 (Tamil & Sinhala translation of this have appeared in  Colombo)

* Madras – 1988 and Colombo – 1977.

 1. Drama in Ancient Tamil Society   * Madras – 1981.
 1. Literary History in Tamil – a historiographical analysis * Tamil University Thanjavur – 1986.
 1. Chapter on Tamil Novel in the Growth of Indian Novel (ed) P.K.Rajan. * Abinav, New Delhi – 1989.
 1. Introduction to the Reprint of Vaiyapuripillai’s History of Tamil Language & Literature (PP.VI-XIII)

* Madras – 1988

 1. Chapter on Americansocio-cultural impact in Jaffna Tamil Society in “The American impact in Sri Lanka (ed) C.R.De.Silva   * Colombo – 1989.
 1. Chapter on Tamil militants in Sri Lanka in “The Challenge in South Asia” (ed) P. Wignarajah & Akmal Hussain. * United Nation University & SAGE New Delhi – 1989.
 1. Tamil Nationalism and social conflicts, Handy Perinbanayakam Comm.Committee.  * Jaffna – 1986.
 1. Sri Lanka Tamil Society and its politics * N.C.B.H. Madras – 1995. (2nd Addition 2007)
 1. Understanding the Dravidian Move  * N.C.B.H. Madras – 1995.
 1. Studies in Ancient Tamil Society   *N.C.B.H. Chennai – 1998

குமரன் புத்தக இல்லம் – 2004.

தமிழ்ப் பண்பாட்டில் சினிமா-   மக்கள் வெளியீடு – 2004.

Being a Tamil and a Sri Lankan -Kumaran Print – 2005 (Reprint June – 2006)

இலக்கியமும் வாழ்க்கையும் -ஞானம் வெளியீடு – 2005.

பண்டைத் தமிழ் சமூகத்தில் நாடகம்   குமரன் புத்தக இல்லம் – 2005  (Tamil Translation of Drama in Ancient Tamil Society by Ammankili Murugadas) \

தமிழ் கற்பித்தல  குமரன் புத்தக இல்லம் – 2007.

தமிழின் கவிதையியல்  குமரன் புத்தக இல்லம் – 2007.

தமிழர் கலைகள் தொகுப்பு  குமரன் புத்தக இல்லம் – 2007.

 1. POSITIONS IN PUBLIC LIFE
 2. Chairman, Co-ordinating Committee of Citizens of North & East of Sri Lanka. 1984-1986.
 3. Member, National Committee for the Monitoring of the Cessation of Hostilities (CMCH) 1985-1986.
 4. Chairman, The Refugee Rehabilitation Organization TRRO – Jaffna 1986-1998
 5. Chaired the discussion on Cultural Policy for North-East Provincial Council -1996.

நன்றி  

புகைப்படங்கள் மற்றும் தகவல்களை வழங்கி உதவிய கலாசார உத்தியோகத்தர் திருநாவுக்கரசு கார்த்திகேயன் அவர்களுக்கு  யாழ்ப்பாணப் பெட்டகம் – நிழலுருக்கலைக்கூடத்தின் மனமார்ந்த  நன்றியைத் தெரிவித்துக் கொள்கின்றோம்.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Share.

1 Comment

 1. Oh my goodness! Awesome article dude! Thank you,
  However I am experiencing problems with your RSS. I don’t understand why I cannot join it.
  Is there anybody getting similar RSS problems?

  Anyone that knows the answer can you kindly respond?
  Thanks!!

Leave A Reply

treasure house of jaffna
error: Content is protected !!
error: Content is protected !!