Sunday, June 16

பஞ்சநாதன், இரத்தினம்

0

 

1922 ஆம் ஆண்டு யாழ்ப்பாணம் – இணுவில் என்னும் இடத்தில் பிறந்தவர். சிறந்த தவில் வித்துவானாக திருமண வைபவங்கள் மற்றும் ஆலய மகோற்சவ காலங்களிலும்,

கச்சேரிகளிலும், ஆலய நிகழச்சிகளிலும் தனது தவிற் கலைப் பங்களிப்புக்களை வழங்கி 1987 ஆம் ஆண்டு வாழ்வுலகை நீத்து நிலையுலகம் சென்றார்.

Share.

Leave A Reply

treasure house of jaffna
error: Content is protected !!
error: Content is protected !!