Monday, May 27

கனகசபாபதி, இரத்தினம்

0

 

1916.06.03 ஆம் நாள் யாழ்ப்பாணம் -இணுவில் என்னும் இடத்தில் பிறந்த இவர் ஆரம்பகாலத் தவில் மேதையாவார்.1995.03.24 ஆம் நாள் வாழ்வுலகை நீத்து நிலையுலகம் சென்றார்.

 

Share.

Leave A Reply

treasure house of jaffna
error: Content is protected !!
error: Content is protected !!