Monday, May 27

ஸ்ரீகாந்தன் , இராஜ

0

1948-06-30 ஆம் நாள் வடமராட்சி- வதிரி என்ற இடத்தில் பிறந்தவர். சிறுகதை, உரைநடை, இலக்கியம் மற்றும் மொழிபெயர்ப்புக் கலைகளில் ஆற்றலுடைய சிறுகதைப் படைப்பாளியாகவே புகழ்பெற்றவர். 2007-04-20 ஆம் நாள் வாழ்வுலகை நீத்து நிலையுலகம் சென்றார்.

இவரது வரலாற்றினை  மேலும் வழங்கி உதவுங்கள்

Share.

Leave A Reply

treasure house of jaffna
error: Content is protected !!
error: Content is protected !!