Tuesday, May 21

கலைஞானம்

0

யாழ்ப்பாணப்பல்கலைக்கழகத்தின் கல்விக்கழக வெளியீடாக கலைஞானம் என்ற சஞ்சிகை வெளிவந்து கொண்டிருப்பது குறிப்பிடத்தக்கது

Share.

Leave A Reply

treasure house of jaffna
error: Content is protected !!
error: Content is protected !!