Tuesday, May 21

கல்வியியலாளன்

0

யாழ்ப்பாணம் கல்வியியல் வெளியீட்டு நிலையத்தின் கல்வி சார் சிந்தனையின் கட்டுரைத் தொகுப்புக்களையுள்ளடக்கிய வெளியீடாக கல்வியியலாளன் என்ற சஞ்சிகை வெளிவந்தமை குறிப்பிடத்தக்கது.

Share.

Leave A Reply

treasure house of jaffna
error: Content is protected !!
error: Content is protected !!